LIETUVOS KVALIFIKACIJŲ SISTEMOS PLĖTRA (I ETAPAS)

Projekto tikslas – Lietuvos kvalifikacijų sandaros pagrindu formuoti šiuolaikišką profesinio rengimo ir suaugusiųjų švietimo turinį. Projektu siekiama toliau plėtoti Lietuvos kvalifikacijų sistemą, sudaryti palankias sąlygas diegti Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijas dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo ir Europos profesinio mokymo kreditų sistemos sukūrimo. Profesinių standartų bei modulinių profesinio mokymo programų rengimas yra vienas iš nacionalinės kvalifikacijų sistemos formavimo instrumentų.

 

Daugiau informacijos apie Projektą galite rasti adresu: http://www.kpmpc.lt/kpmpc/kvalifikaciju-sistemos-pletra-i-etapas/

LIETUVOS KVALIFIKACIJŲ SISTEMOS PLĖTRA (I ETAPAS)

VšĮ Inovacijų ir kompetencijų ugdymo institutas (kartu su partneriais):

 

  • Rengia 4 profesinius standartus: Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektoriaus profesinį standartą; Poligrafijos, žiniasklaidos ir reklamos paslaugų sektoriaus profesinį standartą; Prekybos sektoriaus profesinį standartą ir Farmacijos gaminių ir preparatų gamybos sektoriaus profesinį standartą;
  • rengia 15 naujų modulinių profesinio mokymo programų ir joms skirtas mokymosi priemones: Maisto pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa (III lygis) ir jai skirtos mokymosi priemonės; Siuvėjo-operatoriaus, Siuvėjo, Audėjo, Odos dirbinių gamintojo, Avalynės gamintojo modulinės profesinio mokymo programos ir joms skirtos mokymosi priemonės; Bokštinio krano operatoriaus, Portalinio krano mašinisto, Savaeigio strėlinio krano operatoriaus, Tiltinio tipo ir ožinių kranų operatoriaus modulinės profesinio mokymo programos ir joms skirtos mokymosi priemonės; Kėlimo platformų ir jų įrenginių operatoriaus, Sandėlio įrangos operatoriaus, Sandėlininko modulinės profesinio mokymo programos ir joms skirtos mokymosi priemonės; Motoristo, Laivo elektriko modulinės profesinio mokymo programos ir joms skirtos mokymosi priemonės; Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojo modulinės profesinio mokymo programos ir jai skirtų mokymosi priemonių
  • atnaujina 9 profesinio mokymo programas ir joms skirtas mokymosi priemones: Maisto pramonės darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa (IV lygis) ir jai skirtos mokymosi priemonės; Tekstilės gaminių priežiūros darbuotojo (valstybiniai kodai: M43101101, M4410103, T43101102) modulinės profesinio mokymo programos ir joms skirtos mokymosi priemonės; Jūreivio modulinės profesinio mokymo programos (valstybiniai kodai: M43104101, M44104102) ir joms skirtos mokymosi priemonės; Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo (valstybinis kodas: M32104101) modulinė profesinio mokymo programa ir jai skirtos mokymosi priemonės; Logisto ekspeditoriaus (valstybiniai kodai: M43041701, M44041701) modulinės profesinio mokymo programos ir joms skirtos mokymosi priemonės.

Užsakovas
Lietuvos verslo konfederacija