PROFESIJOS MOKYTOJAMS

Daugiau informacijos apie profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programas ir mokymų medžiagą galite rasti adresu: http://pmdtkt.kpmpc.lt/

Susijusi informacija