KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

VšĮ Inovacijų ir kompetencijų ugdymo institutas kviečia profesiškai tobulėti pedagogus ir kitų sričių specialistus, dirbančius ugdymo institucijose.

Siūlome įvairias kvalifikacijos tobulinimo programas:

 • Mokinių pažangos stebėjimas ir projektavimas;
 • Mokinių kognityvinių gebėjimų ugdymas;
 • Šiuolaikinė tekstilė. Tekstilės technikų raiška dailės ir technologijų pamokose;
 • Ugdymo proceso kaita - mokymosi kultūros kūrimas mokykloje;
 • Mokymosi bendradarbiaujant ir vertinimo svarba aktyviam mokinių mokymuisi pamokoje;
 • Mokėjimo mokytis klasėje kultūros kūrimas;
 • Antrosios kartos saityno technologijos mokykloje;
 • Efektyvus bendravimas su mokinio šeima;
 • Advento laikotarpio amatai ir papročiai;
 • Gabių mokinių ugdymo(si) gairės;
 • Mokytojo profesinių įgūdžių dimensijos ir vaidmenys;
 • Kaip mokytojams išvengti ,,perdegimo“ sindromo?
 • Paauglių netinkamo elgesio korekcija;
 • Profesinis orientavimas mokytojo darbe;
 • Vertinimas mokymuisi ir mokymosi vertinimas;
 • Standartizuotų ir mokykloje pasirengtų testų efektyvus panaudojimas mokytojo ir mokyklos lygmenyse;
 • Problemų, susijusių su mokinių mokymosi motyvacijos trūkumu, sprendimas;
 • Mokėjimo mokytis kompetencija ir praktiniai jos ugdymo būdai;
 • Kūrybiškumo ir problemų sprendimo gebėjimų ugdymas;
 • Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymo dermė;
 • Inovatyvus ir integralus fizikos mokymas pagrindinėse ir gimnazinėse klasėse;
 • Kitos.
PROGRAMŲ RENGIMAS

Jei nerandate Jums aktualios mokymų programos, kreipkitės į mus - mes parengsime ir įgyvendinsime mokymus pagal Jūsų pageidavimus! Siekdami geriausių rezultatų, mokymo programas parengiame ir pritaikome pagal konkrečius Jūsų poreikius. Pasirinkta programa vyks Jums patogiu metu ir patogioje vietoje. Mokyklos užsakymu galime parengti edukacines programas Lietuvoje ir užsienyje. Organizuojame konferencijas bei kitus metodinius renginius. Vykdome programas, skirtas dalykinių kompetencijų tobulinimui.

KALBŲ KURSAI

Mokyklai pageidaujant galime organizuoti užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų ir kt.) kursus mokyklos bendruomenei. Organizuojame lietuvių (valstybinės) kalbos kursus pagal kategorijas: Pusiaukelė (1 kategorija), Slenksčio (2 kategorija), Aukštumos (3 kategorija). Baigusiems programą dalyviams teisės aktų nustatyta tvarka išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

KONTAKTAI

 

Įmonės kodas: 302759910
Rinktinės g. 1a-47, Vilnius
Tel.: +370 687 96175
El. p.: ikui.info@gmail.com
A.s.: LT91 7300 0101 3132 4584
AB bankas Swedbank


Registracijos metu Jūsų pateikti duomenys bus tvarkomi neformaliojo suaugusiųjų mokymo ir kitų renginių organizavimo bei administravimo tikslu. Trečiosioms valstybėms ar tarptautinėms organizacijoms Jūsų pateikti asmens duomenys nebus perduodami. Detalesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą Institute pateikiama mūsų privatumo politikoje.