PROJEKTAI

2014 - 2018 M. INSTITUTO ĮVYKDYTI PROJEKTAI

  1. Projektas „Sėkmingo verslo receptai: „Inoverslas – Marijampolės regionas“ (Užsakovas - Lietuvos pramonininkų konfederacija). Suteikta 400 mokymų-konsultacijų Kazlų Rūdos savivaldybės, Vilkaviškio savivaldybės ir Šakių savivaldybės įmonėms verslo modelių, rinkodaros, komunikacijos, informavimo klausimais;
  2. Kijevo nacionalinio Taraso Ševčenkos universiteto (Ukraina) studentų vizitų programa (Partneriai – Vilniaus pramonės ir verslo asociacija ir UAB Tarptautinė teisės ir verslo kolegija). Surengti 6 vizitai;
  3. Projektas ,,Profesinių kompetencijų plėtra” (Partneriai – bendrojo lavinimo mokyklos, UAB Tarptautinė teisės ir verslo kolegija, Vilniaus pramonės ir verslo asociacija);
  4. Projektas ,,Mažų ir labai mažų įmonių darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimas“ (Užsakovas - UAB „Netvision SDC“). Organizuoti 7 specialieji mokymai (IKT) įmonės darbuotojams;
  5. Projektas ,,Pakeliui į Lietuvą: Pamokos bendruomenėse“ (Užsakovas - Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie SADM). Organizuoti intensyvūs lietuvių kalbos mokymo kursai bei sociokultūriniai-pažintiniai renginiai;
  6. Europos Komisijos finansuojamas projektas „Naujasis bendradarbiavimo ir bendravimo modelis geresniam informavimui apie jaunimo garantijas“ (Užsakovas - Asociacija Europos judėjimas Lietuvoje);

Susijusi informacija

  • Vykdomi projektai

    Šiuo metu vykdomi mūsų projektai: Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas), grįžusių nuolat gyventi į Lietuvą politinių kalinių, tremtinių bei jų šeimų narių lietuvių kalbos mokymo kursai