GRĮŽUSIŲ NUOLAT GYVENTI Į LIETUVĄ POLITINIŲ KALINIŲ, TREMTINIŲ BEI JŲ ŠEIMŲ NARIŲ LIETUVIŲ KALBOS MOKYMO KURSAI

Kontekstas. Paslaugas sudaro lietuvių kalbos mokymo kursai (lietuvių kalbos mokymas, papildomas mokymas ir testavimo pratybos) Lietuvos Respublikos miestuose ir rajonuose pagal grįžusių nuolat gyventi į Lietuvą politinių kalinių, tremtinių bei jų šeimų narių gyvenamąją vietą, organizuojami atsižvelgiant į besimokančiųjų žinias pagal valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“.

 

Mokėjimo kategorijos apibrėžtos pagal Europos Tarybos rekomenduojamus kalbos mokėjimo lygių reikalavimus:

  • pirmoji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija atitinka Europos Tarybos kalbų mokymosi turinio aprašų A2 lygį „Pusiaukelė“ (A2) (pilna kurso trukmė – 240 akad. val.);
  • antroji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija atitinka Europos Tarybos kalbų mokymosi turinio aprašų B1 lygį „Slenkstis“ (pilna kurso trukmė – 180 akad. val.);
  • trečioji valstybinės kalbos mokėjimo kategorija atitinka Europos Tarybos kalbų mokymosi turinio aprašų B2 lygį „Aukštuma“ (pilna kurso trukmė – 180 akad. val.).